Съдържание

За родители

Гледаме на родителите като безценни помощници и партньори при осъществяване на задачите, които сме си поставили в ежедневната ни работа. Затова се стремим да поддържаме близък контакт. Срещите с родителите са ежедневни. Всеки ден възпитателите споделят своите впечатления от поведението на детето, как то общува с другите деца, как се храни, какво ново е научило, има ли проблеми в неговото развитие и всичко, което Ви интересува.


МЕТОДИ ЗА ПО-ЛЕСНА АДАПТАЦИЯ
НА  ДЕТЕТО ПРИ  ПОСТЪПВАНЕ  В  ДЕТСКАТА  ГРАДИНА

  Започването на детска градина е едно от вълнуващите и важни събития в живота на детето и в живота на цялото семейство. Всички са в радостна еуфория и с трепет броят дните до началото. Детето е любопитно за новите приятели и възпитателките, с които ще се срещне.


  Проблема идва когато родителя трябва да остави детето в градината. Раздялата, макар и за кратко, е трудна. Има няколко изпитани метода, които правят раздялата по лесна.


  Седмици преди началото, започнете да разказвате на детето си за детската градина. Опишете му какво го очаква, като непрекъснато се стремите да изострите любопитството му. Покажете му снимки от градината и весели картинки със сюжети за случки в детската градина. Привлечете го да участва активно в подготовката. Купувайте заедно всичко необходимо. Известно време преди да настъпи „първият ден”, тренирайте „раздели” - оставяйте го на съсед или приятел, докато пазарувате например.
Можете да го доведете в детската градина няколко пъти преди записването, да поиграе на двора с другите деца и да свикне с обстановката във Ваше присъствие.

  Не уговаряйте детето да не плаче, така сами ще го подсетите за това. Вече в детската градина, направете раздялата кратка.

  Доверете се на педагозите, които знаят как да успокоят детето след вашето тръгване. Несигурността на родителите се прехвърля и върху децата. Практиката показва, че децата изграждат успешни връзки с възпитателките, когато усещат, че между техните родители и самите възпитатели са установени отношения на доверие.

  Уведомете възпитателите за всички неща, които създават дискомфорт и проблеми на детето, независимо къде се намира то. В нова среда е възможно те да се изострят.


  Вземете със себе си една любима играчка, с която детето да бъде в детската градината.

  Влезте в контакт и с други родители. Така ще научите по-бързо и повече за градината както и за другите деца. Ще обмените опит и вероятно ще се успокоите, като разберете, че всички първи дни са тежки, но минават.