Съдържание

За нас

  На прага сме на едно ново време. Време, в което нашите деца са много по – различни от онези, които бяхме ние преди години. Те са много по – будни, по – осъзнати, по-знаещи, мислещи и можещи, затова и подходът към тях и образованието трябва да са различни.

  В ЧДГ "Детски свят" запазваме индивидуалността на детето, откриваме и развиваме талантите му и към всяко подхождаме според нуждите му.



  Посвещаваме любовта, грижата и вниманието си на децата, за да станат възпитани, образовани, духовно развити, отнасящи се с любов и отговорност към заобикалящия ги свят. В мисията ни е заложено да отглеждаме родолюбци, да съхраняваме и възраждаме българските традиции и ценности. Работим върху това, децата ни да бъдат добротворни, съпричастни и състрадателни. За целта организираме благотворителни кампании в помощ на нуждаещи се, в които децата вземат дейно участие.

  За възпитаниците ни с много обич се грижи екип от професионалисти – учители, пом.възпитатели и мед.сестра.

  Предимствата на детската градина са много – децата растат в колектив, стават самостоятелни много по-рано, което изгражда у тях самочувствие и увереност в себе си. Заедно преодоляваме трудностите и ги учим да отстояват себе си в групата.

  Адаптационният период при нас става плавно и е съобразен според индивидуалността на детето. Това е труден момент както за малчугана, така и за родителите, за които промяната е не по-малко стресова, затова те вземат дейно участие в адаптацията наравно с преподавателя.

  Тясната връзка родител –детска градина е много важна за всички участници в процеса на отглеждане, възпитание и обучение на детето. За да стане детската градина естествена среда, обуславяща развитието на духовните потребности и интереси на детето, е необходимо тясно сътрудничество между семейството и детската градина. Отношенията родители - учители трябва да се изграждат на основата на разбирателство, единомислие и непрекъснато общуване.

Записването на децата става целогодишно /при наличие на свободни места/.

Групите са малобройни и възрастово обособени.

Целодневен режим – 8.00 – 18.30 часа


Полудневен – 8.00 до 12.30 часа