Съдържание

Такси

Месечна такса: 700 лв (с включена храна)

Полудневен престой с обяд: 400 лв (с включени закуска, плодове и обяд).

Допълнителни такси:
Такса „Учебни тетрадки и консумативи“. Точната сума се калкулира в началото на учебната година и се заплаща еднократно.

Депозит за запазване на място (ново дете) – 250 лв, които се приспадат от таксата за първият месец и не се връщат, ако родителя се откаже.

Депозит за запазване на място за следващата учебна година – 250 лв, които се приспадат от таксата за месец септември и се заплащат от 1-ви май до 30-ти юни.

Начинът на плащане се отразява в Договора за обучение. Предвидени са различни варианти на плащане – месечно и годишно.

Допълнителните дейности не са включени в таксата и се заплащат отделно.

Отстъпки:

При заплащане на цялата сума за годината - 5%.

При записване на повече деца от едно и също семейство, при положение, че децата посещават детската градина едновременно:


10 %  при записване на второ и всяко следващо дете.