Съдържание

Програма

В детската градина децата са разпределени в три групи според възрастта си. В първа група са децата на две-три години. Във втора група се обучават децата на три-четири години. Подготвителната група е за деца между пет и шест години.

Нашите програми включват:

 • Одобрени от МОН програми за обучение и възпитание;
 • Интерактивни форми и методи на обучение и възпитание;
 • Индивидуален подход;
 • Диагностични процедури със специалист логопед и психолог;
 • Допълнителни занимания, извън учебната програма – английски език,  театрална група, приложно изкуство, народни танци, плуване, бойни изкуства;
 • Посещения на опера, театър, ски училище, екскурзии, зоопарка.

Всички занимания са насочени към комплексно развитие на емоционалната, интелектуалната, социалната и физическата сфера на децата. Практическите занимания, влючени в програмите учат децата на дисциплина и отговорност, които са важни елементи от порастването и формирането на личността!

Децата, успешно завършили предучилищна група, получават удостоверение, в съответствие с изискванията на Министерство на образованието и науката

Лиценз на Министерство на образованието и науката  ЗАПОВЕД № РД-14-70 / 2014 г. на МОН за откриване на Частна детска градина „Детски свят“ – София

Дневен режим

 • 08:00 – 08:30 Сутрешен прием на децата
 • 08:30 – 08:45 Гимнастика
 • 08:45 – 09:00 Закуска
 • 09:00 – 12:00 Учебни занимания по одобрена програма, спорт и игри на открито, междинна закуска с пресни плодов
 • 12.00 – 12:30 Подготовка за обяд. Обяд
 • 12:30 – 13:00 Подготовка за сън
 • 13:00 – 15:00 Сън
 • 15:00 – 15:15 Следобедна закуска
 • 15:15 – 18:30 Учебни занимания по одобрена програма, игри, занимания по избор, изпращане на децата.