Съдържание

Прием

В детската градина се приемат деца от 2-годишна възраст до постъпването им в първи клас, целогодишно при условие, че има свободни места.


Работно време: понеделник до петък от 8.00 -18.30


Необходимо условие за записване е събеседване с Директора, сключване на договор между родителя и детската градина и прилагане на документи посочени в Наредба №3 от 05.02.2007г.

  • Подписан договор за обучение;
  • Попълнен „Въпросник за родители“ – дава информация за характера на детето, осонености, алерги и т.н.
  • Платена такса за предстоящият месец;
  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършен не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в
детската градина;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.