Съдържание

Детско здраве

Знаем колко важно е здравето на децата – физическо и психическо, затова в ЧДГ „Детски свят“ работим със специалисти -зъболекар, логопед и психолог. Имаме уроци по хигиена и здравословно хранене.